Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó tér 2.
Telefon/fax: +36 48 312 797

Ózdi Hulladékátrakó Állomás és hulladékudvar átadása

Az Európai Unió az előcsatlakozási folyamat részeként hozta létre 1999-ban az úgynevezett infrastrukturális előkészítő alapot, az ISPA-t. Ennek célja a csatlakozás előtt álló országok környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése volt. Magyarországra lebontva ez elsősorban a szilárd kommunális hulladékkezelési-rendszerek és a nagy szennyvízhálózatok kiépítéséhez elnyerhető támogatást jelentette.

A Sajó–Bódva völgye térsége jellemzően aprófalvas terület, ahol a szilárd hulladék megfelelő kezelése nem volt megoldott. A kazincbarcikai és a sajókazai önkormányzat – a térség közszolgáltatóinak bevonásával – ennek az egyre inkább tarthatatlanná váló helyzetnek a megszüntetésére vállalkozott 2001-ben, amikor az ISPA pályázat benyújtását, és a siker érdekében a térségi összefogást kezdeményezte. A már említett két településhez első körben további 60 csatlakozott, majd 118 tagúra bővült a Sajó–Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulás, így a program mintegy 230 ezer lakost érint.

A mintegy 3,5 milliárd forintos beruházás 10 százalékát az önkormányzatok állják, az Európai Unió 50 százalékban, a magyar állam pedig 40 százalékban fedezi a költségeket.

A Sajó-Bódva völgyi regionális szilárdhulladék-kezelési program keretében már 2006. júniusában elkészült Sajókaza határában egy EU normáknak megfelelő hulladéklerakó és az ezt kiszolgáló létesítmények (hulladék válogatómű és bálázó, komposztálómű, építési törmelék-feldolgozó).

A 2000-ben alakult Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati Társulás, melynek Ózd alapító tagja, lehetővé tette Ózdon és kistérségében is a települési szilárd hulladékkezelés és ártalmatlanítás feladatainak átgondolását. Lehetőséget kínált a korszerűtlen, költséges ózdi hulladéklerakás megszüntetésére, az alkalmazott gépek technikai fejlesztésére, a szelektív gyűjtés bevezetésére, átrakó állomás építésével megoldja az összegyűjtött hulladék gazdaságos elszállítását Ózdról.

A bezárásra váró Ózd városi hulladéklerakó nem felel meg az Európai Uniós követelményeknek. A hulladéklerakó kiváltásaként 2006-ban elkészült a sajókazai szigetelt kommunális lerakó, ami 119 település kommunális hulladékának fogadását teszi lehetővé 25 éven keresztül. A program részeként az ózdi kistérségben átrakó állomás létesült az ISPA program keretében, amit majd az ÓHG Kft. üzemeltet.

Az összegyűjtött kommunális hulladékot a tömörítő berendezés garatjába ürítik, majd nagy nyomás segítségével 30 m3-es, minden oldalról zárt konténerbe kerül. A szelektíven gyűjtött frakciók is tömörítésre kerülnek. A szállítás a telítettség függvényében a jogszabályi háttér figyelembe vételével a sajókazai Hulladékkezelő Centrumba történik.

A 2004-ben indult ISPA program részeként az ózdi átrakó állomás, hulladékgyűjtő udvar építése tenderét a Sajó-völgyi Hulladékkezelési Konzorcium nyerte el a Betonút Zrt vezetésével. A szerződéskötés 2007. április 19-én volt. Az átrakóállomás beruházási költsége 583.225 euró volt (kb. 145 millió Ft). Az ünnepélyes keretek közötti átadására 2008. június 24-én kerül sor, Dr. Oláh Lajos a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkárának jelenlétében.

A Sajó-Bódva ISPA program még nem fejeződött be, mert további beruházások várhatóak.

Ezen tender részét képezte szintén a Szuhakálló- Múcsony elkerülő út is, amelyet várhatóan a napokban már használatba vehet a forgalom. Ez a mentesítő út a megnövekedett hulladékgyűjtő járművek miatt készült, amelyek a sajókazai regionális hulladéklerakóba szállítják a kommunális hulladékokat.

2008. végéig további 7 hulladékudvar épül meg a régióban, 2009-ben pedig az aggteleki korábban használt hulladéklerakó végső rekultivációja valósul meg.

Az átadáson készült képek (A képekre kattintva azok nagyban jelennek meg, fotók: GE):

                 

PR-kampány projektirányító: