Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó tér 2.
Telefon/fax: +36 48 312 797

Környezeti tudatosság felmérés

Közvélemény kutatás a környezettudatos gondolkodásról, a környezetvédelemhez való viszonyról

 

A debreceni közvélemény-kutató cég természetesen a Sajó–Bódva völgyi hulladékgazdálkodási program kapcsán végezte 2004 novemberében a vizsgálatot. A felmérés célja az volt, hogy az ISPA-program megvalósítása előtt feltárja a lakosság környezetvédelemről alkotott véleményét, hulladékkezelési szokásait, a témához kapcsolódó fogalmak ismeretét. Emellett kíváncsiak voltak a megbízók arra is, kész-e szerepet vállalni a lakosság az új típusú hulladékgazdálkodásban?

A kutatók számára az úgynevezett alapsokaságot a Sajó–Bódva Völgye Önkormányzati Társuláshoz csatlakozott 118 település 18 évesnél idősebb lakosai jelentették. Ebből a létszámból választották ki a szakemberek – különböző szempontok alapján – a megkérdezett 1000 személyt. A válaszok elemzésének, feldolgozásának egyes részeredményei olvashatók le az itt látható grafikonokról is.

A kutatók a tervek szerint a hulladékgazdálkodási beruházás befejezésekor megismétlik a vizsgálatot, hiszen így derülhet ki: változtak-e az itt élők ismeretei, szokásai a program hatására?

 

Néhány kérdés és azok kiértékelése a jelentésből

Az adatokat hosszasan és részletesen lehetne értékelni, de ezúttal egyetlen, nagyon markánsan kirajzolódó tendenciára figyeljünk: az emberek annál érzékenyebbek a környezetvédelmi problémákra, minél közelebb érzik azt magukhoz, minél inkább fenyegetettnek gondolják önmagukat. Jól mutatja ezt, hogy ha kategóriánként összeadjuk az első két adatot (a válaszadók milyen arányban gondolják az adott problémát a legsúlyosabbnak vagy a második legsúlyosobbnak), akkor egyértelműen „vezet” a lakossági hulladék kezelése (20,5%), a levegőszennyezettség (39,1%) és a vizeink állapota (45,9%). Ez a problémaérzékenység azért is fontos, mert alapot adhat a megoldásokban való aktív közreműködésre – kiváltképpen a lakossági hulladékkezelésben, ahol nemcsak lehetőség van erre, de nélkülözhetetlen is a feladatokban való részvétel.

  • "Mennyire fontos Ön szerint a környezetünk védelme?" Grafikon...

A megkérdezettek 97,5%-a legalább fontosnak tartja környezetünk védelmét, csaknem 60% pedig nagyon fontosnak gondolja. Ez ugyancsak arra utal, hogy – számos vélekedéssel ellentétben – nem elsősorban az úgynevezett környezettudatos gondolkodással van baj, hanem sokkal inkább a környezetvédelem társadalmasítását szolgáló intézményrendszer, illetve a szükséges infrastruktúra hiányosságai hátráltatják a komolyabb előrelépést.

  • "Külön gyűjtené és elszállítaná-e a megfelelő hulladékot a gyűjtőszigethez, illetve a hulladékudvarba?" Grafikon...

A beruházás eredményességének, hatásosságának alapvető feltétele a lakosság közreműködése, hajlandósága. Ezekből az adatokból arra következtethetünk, hogy emiatt nem kell aggódni! A megkérdezettek több mint 70%-a határozottan „szelektív-párti”, és már-már elenyésző azoknak az aránya, akiket a jelek szerint nem lesz könnyű rávenni a válogatásra...

  • "Tudja-e mit jelentenek az alábbi fogalmak?" Grafikon...

A szelektív hulladékgyűjtés fogalma jól ismert, de a gyakorlat szempontjából fontos tudnivalók egyelőre hiányosak. Ezt enyhítendő, röviden:

gyűjtősziget – sűrűn lakott területeken jól láthatóan és megközelíthetően elhelyezett konténercsoport az egyes hulladéktípusok (üveg, papír, műanyag...) elkülönített gyűjtésére.

hulladékudvar – a funkciója ugyanaz, de nagyobb területen (udvarban) nagyobb tárolóedények szolgálják sokszor egy település, de legalább egy településrész lakóit.

  • "Milyen hatással lesz az Ön és családja életére a hulladékgazdálkodási program?" Grafikon...

A program sikere azon is múlhat, hogy mennyire tartják azt lényegesnek az adott területen élők saját helyzetük, életminőségük javulása szempontjából. Nos, az adatok megnyugtatóak – ugyanakkor növelik is a munkában részt vevők felelősségét: a megkérdezettek csaknem 60%-a gondolja úgy, hogy a saját életére jelentős hatással lesz a hulladékgazdálkodási program megvalósulása.

 

A jelentés teljes tartalma letölthető az alábbi címről:

http://sajobodva.hu/fileadmin/downloads/laf-jelentes.zip, 185 kB

 

PR-kampány projektirányító: