Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó tér 2.
Telefon/fax: +36 48 312 797

3. sz. építési tender

a Sajó-Bódva völgyi regionális szilárd hulladékkezelési programon belül Hulladék-feldolgozó létesítmények tervezésére és építésére kiírt tender győztese az Alterra Kft. A megvalósítás költsége közel 4,5 millió Euró.

A tender tevékenységei:

- Hulladékválogató csarnok építése (2.300 m2 alapterülettel) közműcsatlakozásokkal, 6.500 m2 térburkolat kialakításával, úttal, válogatási technológia telepítéssel együtt  (kapacitás: 30ezer tonna/év);

- Másodnyersanyag tároló (462 m2);

- Fedett-nyitott komposztáló csarnok építése (alapterület: 2.500 m2) közműcsatlakozásokkal, 5.000 m2 térburkolat és 4.500 m2 útburkolat kialakításával, komposztálási technológia telepítéssel együtt (kapacitása: 40ezer tonna/év);

- Könnyűszerkezetes gép- és alapanyagtároló (400 m2);

- Nyílttéri építési- és bontási törmelék feldolgozó mű építése közműcsatlakozásokkal, 5.500 m2 zúzalékkal borított terület kialakításával, technológia telepítéssel együtt (összesen 14.000 m2 alapterületen, 100 ezer tonna/év kapacitással);

- Csurgalékvíz tisztító berendezés építése, vízjogi létesítési engedélyek beszerzésével közműhálózat kiépítésével(1.800 folyóméter nyitott és burkolt árok, aknákkal, csatlakozókkal), tisztító berendezés telepítéssel együtt (kb. 1000 m2)

A kivitetelezés határideje 2006. április

 

PR-kampány projektirányító: